May 22, 2015 • By

Austin-Ty-Dillon-Daytona-2015

Austin-Ty-Dillon-Daytona

21 February 2015–Ty Dillon during the Daytona 500 at the Daytona International Speedway in Daytona Beach, FL.(HHP photo/Alan Marler)